Cecil a Mavis jsou vyvolení služebníci Páně, kteří vydali své životy, aby mohli přinést toto Slovo od Pána do Ameriky a do celého světa. Ti z nás, kteří jsme přijali užitek z jejich služby, jenom žasneme nad svým dobrým osudem a říkáme: „Díky Ježíši!“ Oba je velice mi­lujeme.

Když jsem se znovu narodil, ptal jsem se sám sebe: „Co je to vlastně spasení?“ Zdálo se mi tak nekonečné a tajemné. Až když jsem poprvé slyšel Cecila kázat o Mojžíšově stánku, začal jsem spatřovat vzor a obraz spasení ducha, duše i těla. Byl jsem naplněn velikou radostí.

Uvědomil jsem si, že ke studiu je důležitá celá Bible a že je rov­něž nezbytné modlit se o pomoc Ducha svatého.

Bůh požehnej všem, kteří budou číst tuto knihu. Kéž vás nasmě­ruje ke kříži, kéž můžete být součástí vítězné církve na konci tohoto věku!

Maranatha
Steve a Fran Goodmonovi

  Další strana >>