„Mojžíšův stánek“ je jedinečná kniha, v níž se autor snaží přelo­žit obraz starově­kého stánku do jasných biblických instrukcí, aktuál­ních v této době. Mluví se zde například o sedmi dnech stvoření, svátku stánků, Gedeonově armádě, pacholíkovi ve Zjevení 12, Samsonovi, společnosti dvou svědků a Danielovu sedmdesátém týdnu.

Autor věří, že „Mojžíšův stánek“ je částí poselství, které Bůh poslal svému lidu. Předkládaná zjevení se zrodila z autorovy osobní zku­šenosti a chůze s Bohem. Každý křesťan by si proto měl tuto knihu přečíst a využít vše, co k němu Bůh z jejích stránek bude promlouvat.

Čtenáři jsou předloženy KLÍČE, otvírající ještě donedávna zavřené oblasti Písma. Celé poselství Bible je skryto v jednom obrazu – v Mojžíšově stánku.

Správný výklad zmíněného obrazu odhalí pravý význam každé části Božího Slova. V dnešní době, kdy je ve výkladu a uplatňování Bible tolik zmatků, potřebujeme slyšet pravé poselství – jako olovnici napravující jak naše pochopení Bible, tak kvalitu našich životů.

Jako manželka autora a účastnice slávy této Boží zvěsti dosvěd­čuji, že jsem po desetiletí měla tu čest vidět proměnu mnohých životů. Byla jsem svědkem mnoha úžasných zázraků. Tím největším zázra­kem však bylo autorovo nesobecké vydání sebe samého tomuto posel­ství života.

Doufáme, že každé slovo této knihy přinese slávu Hospodinu.

Mavis M. duCillová

Číst knihu…

Možíšův stánek a vnější nádvoří